MKW

F501

F501V001 
Záchytná tyč 300 mm
F501
Š=334 mm, H=74 mm, V=64 mm
selektor wc sedadiel
objednávkový systém