Profil

Profil

Spoločnosť MKW (Metall und Kunststoffwerk Weibern) bola založená v roku 1960 v rakúskom Weiberne ako rodinný výrobný podnik a dnes sa tu nachádza taktiež sídlo holdingu. Druhý výrobný závod sa nachádza v susednej obci Haag a bol založený v roku 1984. Historicky ako tretí v roku 1994 vznikol závod v Prešove na Slovensku a ako štvrtý v roku 2003 výrobný závod v mestečku Ermolino v Rusku.

Oblasti podnikania výrobných závodov:

  1. výroba plastových produktov - najmä WC sedadlá - A
  2. výroba kovových produktov + drôtený program - B
  3. povrchová úprava plastových a kovových profilov - C
  4. výroba nástrojov a prípravkov - D
     

MKW Weibern - A, B, D
MKW Haag - C
MKW Prešov - A, B
MKW Ermolino - A

MKW Prešov

Spoločnosť MKW Prešov vznikla v roku 1994 ako dcérska spoločnosť MKW Weibern. V úzkej spolupráci so svojou materskou firmou, s využitím bohatého technického a technologického know-how vo vývoji a výrobe, stali sme sa lídrom v oblasti výroby WC sedadiel v štátoch strednej a východnej Európy. Profesionalita našich pracovníkov, organizácia práce a flexibilita nám umožňuje plniť všetky požiadavky našich zákazníkov, medzi ktorých patria taktiež významní výrobcovia a distribútori sanitárnej keramiky v Európe.

MKW holding

Naša organizačná forma vo všeobecnosti pozostáva z tímovej štruktúry. Každý člen tímu pracuje vedomý si svojej zodpovednosti za úspech podniku. Nasleduje efektívna výmena informácií medzi tímami a zákazníkmi, ktorá je pre všetkých smerodajná. Pracujeme spoločne podľa dohodnutých pravidiel a postupov. Spoločnosť MKW sa stala ekonomickou silou s približne 400 zamestnancami a sortimentom, ktorý zahŕňa oblasti syntetickej technológie, drôteného programu, práškového striekania, povrchové úpravy s imitáciou dreva, vývoja produktov, výroby špeciálnych nástrojov a predmetov.

Výskum a vývoj

Za 50 rokov existencie meno MKW poskytlo synonymum pre tie atribúty, ktoré dávajú niečo extra ktorejkoľvek medzinárodnej skupine. Menovite ide o inováciu, kvalitu, servis, orientáciu na úspech, politiku riadenia ľudských zdrojov, otvorenú komunikáciu a reflexiu.

Najúspešnejšie inovácie spoločnosti MKW sa rôznia od pomalého sklápania WC sedadla a jeho odnímateľnej funkcie, rýchleho upínania pomocou systému QUICK, používania antibakteriálnych materiálov až po výškovo nastaviteľné a odnímateľné príslušenstvo pre kúpeľňu a záchod.

 Ako spoločnosť orientovaná na budúcnosť MKW kladie veľký dôraz na výskum a vývoj. Preto spájame vnútornú flexibilitu a nadšenie s externou odbornosťou. Medzinárodná spolupráca s univerzitami a výskumnými inštitúciami je zdrojom svetových inovácií pre našich klientov v oblastiach:

•  vnútropodnikovej kontroly

•  medzinárodnej spolupráce s univerzitami pri využívaní projektov orientovaných na výskum a vývoj

•  konzorcia partnerstva pre 7. rámcový program EÚ a iné celosvetové programy financovania

•  medzinárodnej spolupráce s priemyslom a obchodom, rovnako ako s neakademickými výskumnými inštitúciami

 

 

selektor wc sedadiel
objednávkový systém