práškovanie

práškovanie

                                                                                                                                                                                                                       Katalóg Metal

                                                                                                                                                                                                                         Kontakt


Pri práškovaní sa spracúvajú všetky spektrá  RAL- farieb a zvláštnych farieb v lesklej, zamatovo lesklej, matnej a jemnej štruktúre vo všetkých kvalitách až do kvality odolnej voči vplyvom počasia  (HWF). Na zabránenie korózie na hliníku (nitkovitá korózia) sa používa na želanie špeciálna technika foranodizácie. 

Všetky práškovacie farby, ktoré sa používajú u MKW, sú úplne bez rozpúšťadiel a preto sú vhodné pre životné prostredie. Dodatočná prášková farba sa zachytáva v zariadeniach na spätné získavanie, upravuje sa a opäť sa používa.  Toto nielen odbremeňuje životné prostredie, ale zároveň optimalizuje aj tvorbu hodnôt. MKW je samozrejme členom Rakúskeho inštitútu pre lakovanie (ÖFI).

V Haagu pri Hausrucku stojí jedno z najmodernejších a najinovatívnejších zariadení na nanášanie v Rakúsku, v ktorom  je okrem iného možné aj vertikálne nanášanie vrátane celosvetovo jedinečnej techniky postupu foranodizácie. Časti objektov sú privádzané bez  „prevesenia“ online bez negatívneho medzi zastavenia po foranodizácii nanášania. Týmto sa docieli doteraz nezvyčajne vysoká záruka kvality a postupu a tá sa zaistí kontrolami sprevádzajúcimi výrobu  (napr. röntgénová analýza). Celkovo sa práškuje viac ako  1000 rozličných výrobkov, ktoré sa používajú od výstavby objektov až k nábytku.

Znaky kvality a výhody výrobkov: excelentné povrchy, opracovanie podľa smerníc  lt. ÖFI/GSB, použiteľné von a vnútri, MKW- manažment kvality PROOFED QUALITY


Dôležité postupové techniky: 13- stupňové čistenie, popr. predbežná úprava, voliteľné bez chrómu popr. s obsahom chrómu, celosvetovo jedinečná technika foranodizácie na zabránenie nitkovitej korózie, vysušenie viazanej vody, práškovanie: Tribomatic, E-Statik

 

ZÁVOD HAAG/HAUSRUCK                                                                                                                   ZÁVOD WEIBERN

Práškované materiály:                                                                                                                       Práškované materiály:

hliník, pozinkované obrábané predmety                                                                                          oceľ, železo, pozinkované obrábané predmety

Použitie:                                                                                                                                                  Použitie:

vhodné pre vonkajšie prostredie                                                                                                        vhodné pre vnútorné prostredie

maximálna veľkosť:                                                                                                                            maximálna veľkosť:

7000 x 2000 x 400 mm                                                                                                                         3000 x 1000 x 1000 mm

 

 

 

 

selektor wc sedadiel
objednávkový systém