kontrola kvality

kontrola kvality

MKW princíp kvality "proofed quality"

MKW garantuje svojim zákazníkom a partnerom bezpečnú cestu ku kvalitným vysokohodnotným výrobkom. Popri kvalite, Know-How a kompetencii v riešení sú pre úspech rozhodujúce angažovanosť, nadšenie a starostlivosť.

Ďalej vsádzame na náš princíp kvality „proofed quality“. Pod tým rozumieme princíp, ktorý sa dá popísať ako „strojová ručná práca“. To znamená, že žiaden z vyrobených produktov neopustí výrobu bez osobnej kontroly kvality. Tu dávame dôraz na vzdelanie a kompetencie našich pracovníkov, ale taktiež na ich pocit zodpovednosti. Skúsenosť ukázala, že tento princíp je najefektívnejší. Poskytuje našim zákazníkom istotu, že získali výrobok, pre dokonalosť ktorého bolo urobené všetko, čo je v ľudských silách.

Zárukou vysokej kvality a odolnosti našich WC sedadiel je ich pravidelné testovanie v procese výroby prostredníctvom tlakových skúšok na vybranej vzorke a to až do maximálnej hodnoty záťaže 300 kg.
 

selektor wc sedadiel
objednávkový systém