Kontaktné osoby

Kontaktné osoby

obchodné oddelenie

   

+421 (0) 51 7484 541

logistika

 

 

+421 (0) 51 7764 195

konateľ

Hannes Danner

hannes.danner@mkw.at

+43 (7732) 3711 218

finančný manažér, prokurista

Seman Slavomír

slavomir.seman@mkw.sk

+421 (0) 911 910 112

ekonóm

Slavomír Kašprišin

slavo.kasprisin@mkw.sk

+421 (0) 903 639 209

manažér výroby

Polák Rastislav

rasto.polak@mkw.sk

+421 (0) 903 641 469

manažér predaja

Heteš Stanislav

stano.hetes@mkw.sk

+421 (0) 903 639 763

manažér predaja SK

Heteš Stanislav

stano.hetes@mkw.sk

+421 (0) 903 639 763

manažér predaja CZ

Ambros Petr

mkwpv.cz@tiscali.cz

+420 (0) 604 234 013

manažér predaja HU

Jakab Gyorgy

gyorgy.jakab@mkw.sk

+36 (0) 705 616 777

manažér predaja RO 

Jakab Gyorgy  gyorgy.jakab@mkw.sk +40 (0) 729 529 928

manažér predaja

Bikky Štefan

stefan.bikky@mkw.sk

+421 (0) 903 901 932

nákup

Kovaľová Monika monika.kovalova@mkw.sk +421 (0) 911 010 344

Back office – podpora predaja 

Macko Dávid

david.macko@mkw.sk

+421 (0) 911 051 489

 

     
selektor wc sedadiel
objednávkový systém