drevený dekór

drevený dekór

                                                                                                                                                                                                              Katalóg Metal

                                                                                                                                                                                                                Kontakt

Pri drevo dekóre – práškovanie - sú vo výrobni v Haagu  pri Hausrucku prenášané farebné pigmenty prostredníctvom sublimácie (prenos tepla) bezprostredne do práškovania. Týmto vznikajú rozličné dizajny dreva, ale aj mramoru alebo karbónovej optiky – a samozrejme veľké množstvo fantastických dekórov.  Výrobky sa vyrábajú v kvalite fasád a v kvalite odolnej voči vplyvu počasia, sú odolné proti vrypu a vykazujú  povrch prakticky na nerozoznanie od pravého dreva. 

 

drevený dekór1     drevený dekór1     drevený dekór1     drevený dekór1

 

Maximálne rozmery spracovaných častí:

      Profily a ohýbané časti: 7000 x 250 x 100 mm

      Okná a oblé plochy:     6000 x 1600 x 240 mm

      Ploché dosky:                          3800 x 1250 mm

 

Znaky kvality a výhody výrobkov:

1. povrch extrémne odolný proti vrypu

2. vysoká odolnosť proti UV ako prírodný výrobok

3. ľahké udržiavanie z dôvodu prísad teflónu v práškovom laku

4. postup sublimácie, žiadna technika lepenia fólií

5. použiteľné vo vonkajšom a vnútornom prostredí

6. MKW- Manažment kvality PROOFED QUALITY


Podstatné techniky postupu:

proces nanášania so špeciálnymi práškami a následným procesom tepelnej sublimácie a procesu vákuovania

 

Príklady dreveného dekóru:

 

selektor wc sedadiel
objednávkový systém