anodizácia

anodizácia

                                                                                                                                                                                                                       Katalóg Metal

                                                                                                                                                                                                                         Kontakt

ÚPRAVA HLINÍKOVÝCH DVERÍ A OKIEN

Predbežná anodizácia proti nitkovej korózii

Nitková korózia môže byť často dôvodom drahých sanácii. Výrobcovia okien a fasádnych stavebných dielcov zozbierali za tú dobu cenné skúsenosti k zabráneniu nitkovej korózie.  

Značné škody

Nitková korózia, ktor
á sa objavila v  90tých rokoch patrí k „starým bremenám“, pretože ešte nebola vybudovaná technológia predbežnej anodizácie. Škody dnes vyplývajú predovšetkým z prehnaného šetrenia nákladov za práškovanie, ako aj zo zrieknutia sa predbežnej anodizácie a z nevedomosti o tomto postupe. Je potrebné mať na pamäti, že pri škodách, ktoré vznikajú nitkovou koróziou, sa jedná o dekoratívne škody. Pri hĺbke korózie cca 40 µm  nie je potrebné sa obávať statického narušenia stavebných prvkov.

Nákladná sanácia
Avšak aj optické nedostatky môžu zapríčiniť veľmi nákladné sanácie. Práve u kancelárskych budov alebo iných stavieb, ktoré musia plniť reprezentatívnu úlohu, sú chyby krásy na fasáde neprijateľné. Na odstránenie nitkovej korózie existuje viacero možností. Najzmysluplnejšia, pokiaľ je to možné zrealizovať, je kompletná výmena stavebných prvkov. Ak nie sú stavebné prvky jednoducho vymeniteľné, ostáva už iba sanácia v zabudovanom stave. Po mechanickom odlakovaní môže byť poškodený povrch prepracovaný so špeciálnou kombináciou mokrého laku z epoxidu – zinkového prachu ako Primer a Polyuretánu ako krycie lakovanie. Alternatívne nasleduje po odlakovaní tampónová anodizácia. Menej časovo a pracovne náročné je obkladanie nevzhľadných prvkov s vhodnými krycími vrstvami, ktoré sú opatrené predbežnou anodizáciou. 

Farebný hliník ako dizajnový prvok.
V stavebníctve sa objekty vyznačujú okrem iného aj svojou architektonickou úpravou, svojou farebnosťou alebo lokalitou. Na tieto faktory je potrebné bezpodmienečne dbať už vo fáze plánovania, pretože majú byť dlhodobo stále. Technickým vývojom v zušľachťovaní povrchov hliníkom bol postup anodizácie čoraz viac zatláčaný, podiel činí dnes už iba  cca 20 až 25 percent. Dopyt a používanie farebne práškovaného hliníka  stúpol so zavedením povrchovej úpravy umelej hmoty práškovým a tekutým lakom. Skoro nekonečné farebné úpravy sa medzi tým stali prostriedkom dizajnérskeho stvárnenia budov. Už viac ako 20 rokov sa však pozorujú korozívne zmeny povrchu v určitých oblastiach Európy, ako Holandsko, Belgicko a Nemecko. Obzvlášť dotknuté sú špeciálne regióny a lokality s vplyvmi, ktoré sú podmienené životným prostredím, napr. v blízkosti pobreží, blízke priemyselné oblasti alebo kúpaliská. Tu sa prejavujú nitkové podmigrácie lakovej vrstvy. Aj lokalita je rozhodujúca. Jednoznačne sa musí rozlišovať medzi nitkovou podmigráciou (nitková korózia – elektrolytická korózia) a „normálnou koróziou“, ktorá často vzniká neodbornou úpravou v procese práškovania a/alebo  chybou spracovania staviteľa konštrukcií. Rozhodujúca pre vznik nitkovej korózie na hliníkových zliatinách je lokalita stavby. Koróziu stavebných dielcov podporuje priamy alebo nepriamy kontakt stavebných dielcov s vlhkým, vzduchom  obsahujúci chlorid, popr. s agresívnou atmosférou s vysokým obsahom SO2 a NO2 alebo s vysokou vlhkosťou vzduchu, so 60 až 90 % relatívnej vlhkosti. Potrebný je k tomu určitý čas pôsobenia prvkov vyvolávajúcich koróziu a vlhkosť vzduchu.


Základné predpoklady pre nitkovú koróziu sú:
-    soľ a voda/vlhkosť vzduchu , ktoré sú spúšťačom na dosiahnutie hranice plasticity a na vytvorenie vysoko koncentrovanej elektrolytickej kvapky.
-    obohatenie kyslíkom na mieste začiatku korózie (katóda), na mieste, ktoré má nedostatočný prívod kyslíka vzniká hlava nite (anóda)
-    nedodržanie intervalov čistenia, použitie nevhodných čistiacich prostriedkov.
Iné príčiny nitkovej korózie je potrebné vidieť vo  faktoroch, ktoré sú podmienené stavbou. Do toho spadajú mechanické poškodenia, ako vŕtania, hrany po pílení alebo dierovaní a nedostatočne práškované miesta, napr. póry alebo príliš tenká vrstva laku. Aj chemická úprava na báze chrómovania na žlto/zeleno, systémy bez chrómu alebo vo všeobecnosti použitie menejhodnotných hliníkových zliatin ako AW 6060, 6063, 5005A môžu byť spúšťačom nitkovej korózie.

Nitkový priebeh.
Ako sa dá nitková korózia rozpoznať? Pod organickým vrstvením sa ukazuje na hraničnej ploche „úprava/konverzná vrstva k základnému materiálu hliník“ nitkový,  filigránsky proces. Korózia začína často aj na hrane rezu alebo na inom defekte  vrstvy laku. Korózne nite prebiehajú lineárne, smer je ľubovoľný. Pritom sa nite ale nekrižujú,  keď sa dva konce rýh stretnú, vytvoria jednu ryhu. Nitková korózia sa môže vyskytnúť na stavbe už po šiestich mesiacoch a takto viesť k oprávneným reklamáciám investorov. Ak je však stavba staršia ako  tri roky, korózia sa už spravidla nevyskytuje.

Špeciálna ochranná vrstva získaná eloxovaním vzdoruje korózii.
Dlhoročné výskumy a tiež praktické skúsenosti ukázali, že proti týmto koróznym škodám je možné pôsobiť pred práškovaním predbežnou anodizáciou, tiež nazývanou anodizáciou tenkej vrstvy. Zvláštnym postupom anodizácie, to znamená za určitých technických podmienok sa vytvorí špeciálna, funkčná vrstva na hliníku, získaná eloxovaním. Dôvodom pre úspech je, že anodizácia a práškovanie prebiehajú pod jednou strechou. Takto sa dosiahnu absolútne krátke intervaly, aby sa zabránilo znečisteniu, príjimaniu vlhkosti alebo prirodzenému dodatočnému zhutňovaniu otvoreného porézneho povrchu eloxalu. Táto úprava sa odporúča obzvlášť pre kryté kúpaliská alebo aj pre objekty so zaťažovaním penou morskej vody. Popri optimálnej odolnosti voči korózii ponúka predbežná anodizácia pre investorov ďalšie, konkrétne výhody. Náklady na výrobu sú z dôvodu rozdelených úprav vnútorných a/alebo vonkajších vrstiev pri spájacích profiloch výhodné. Pre individuálnu optiku stavebného objektu je možné práškovanie v každom farebnom tóne (práškový/mokrý lak) alebo pomocou postupu Decoral.

Hľadajú sa cenovo výhodné alternatívy.
Toho času prebiehajúce výskumy poukazujú na cenovo výhodnejšie alternatívne postupy. Nevýhodou predbežnej anodizácie je výlučné vyhotovenie prostredníctvom nanášania náteru máčaním. Skúmané sú preto koncepty pre predbežnú anodizáciu  procesom striekania v zariadení na poťahovanie v tuneli. V tejto súvislosti sa poukazuje na úspechy, ktoré boli dosiahnuté s moriacim leptaním.   Rovnocenná spoľahlivosť k predbežnej anodizácii však nebola doteraz dokázaná.

 


selektor wc sedadiel
objednávkový systém